Monthly Archives: April 2015


Tawaran Sebutharga HS/Q05/2015 (TARIKH: 14 APRIL 2015)

NO SEBUTHARGA : HS/Q05/2015 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BARANG-BARANG ALATULIS DAN BAHAN-BAHAN PENCUCI (DETERGENT & OTHER)  KE HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN. KOD BIDANG: 020601 (Alatulis (tidak termasuk borang dan semua jenis kertas)                         020403 (Bahan Pencuci Dan Pembersihan) TARIKH TUTUP: 21 APRIL 2015 (SELASA); JAM […]


Tawaran Sebutharga HS/Q04/2015 (TARIKH: 14 APRIL 2015)

NO SEBUTHARGA : HS/Q04/2015 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BAHAN-BAHAN KOMPUTER (TONER, CARTRIDGE, INKS DAN RIBBON) KE HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN. KOD BIDANG: 210101 (Peralatan dan Kelengkapan Komputer, Perkakasan dan Komponen) TARIKH TUTUP: 21 APRIL 2015 (SELASA); JAM 12.00 TENGAHARI TEMPAT: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU MUAT TURUN DOKUMEN: (a) NOTIS SEBUTHARGA (b) JADUAL SPEKSIFIKASI TEKNIKAL


Tawaran Sebutharga HS/Q03/2015 (TARIKH: 14 APRIL 2015)

NO SEBUTHARGA : HS/Q03/2015 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DRY LASER FILMS UNTUK JABATAN PENGIMEJAN DIAGNOSTIK, HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2015 KOD BIDANG: 050301 (Perkakasan Perubatan Pakai Buang) TARIKH TUTUP: 21 APRIL 2015 (SELASA); JAM 1200 TENGAHARI TEMPAT: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU MUAT TURUN DOKUMEN: (a) NOTIS SEBUTHARGA (b) JADUAL SPEKSIFIKASI TEKNIKAL