Caj Rawatan/Wad


Pesakit Luar

Caj pendaftaran bagi pesakit luar yang menerima rawatan dari Jabatan Kecemasan & Trauma atau dari Klinik Pakar:

Pesakit/Pelawat/Referral Warganegara Malaysia
Jabatan Kecemasan & Trauma RM1.00 setiap rawatan *
Rawatan Harian (Day Care) RM3.00 setiap rawatan
Rujukan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Percuma untuk kali pertama
RM 5.00 bagi rawatan seterusnya
Rujukan oleh Pengamal Persendirian RM 30.00 untuk kali pertama
RM5.00 bagi rawatan seterusnya
Susulan seterusnyav(selepas discaj dari wad) RM 5.00 bagi setiap rawatan *

*** Caj rawatan tidak merangkumi ujian makmal, x-ray, pembedahan dan caj prosedur.
** Pengecualian kepada penjawat awam dan pencen dengan mengemukakan dokumen yang sah.
* Tiada caj dikenakan kepada Warganegara Malaysia berumur 60 tahun ke atas. (Rujukan pekeliling http://www.moh.gov.my/circulars/258 )

Jadual Caj bagi Wad, Rawatan di Hospital Sibu:

KELAS WAD
Warganegara Malaysia
CAJ HARIAN WAD
CAJ RAWATAN HARIAN
Pertama RM80.00 RM10.00
Kedua RM30.00 RM5.00
Ketiga RM3.00 PERCUMA
ICU RM3.00 PERCUMA
NICU RM1.50 PERCUMA
SCN RM1.50 PERCUMA
SCN Incubator RM1.50 PERCUMA

* 50% Diskaun kepada warganegara Malaysia yang berumur 60 tahun ke atas. (Rujukan pekeliling http://www.moh.gov.my/circulars/258)

Deposit

  • Sewaktu melapor diri di pendaftaran wad, anda dikehendaki membuat bayaran deposit.
  • Bagi pesakit yang meminta pertukaran ke kelas wad yang lebih tinggi dari asal, pesakit akan dikenakan caj mengikut kelas tersebut dan diwajibkan membuat pembayaran deposit penuh.
  • Sila sertakan salinan kad pencen, jika berkaitan.

Jadual Caj Deposit Hospital:

JENIS WAD KELAS WAD
DEPOSIT
Warganegara Malaysia Warganegara Asing
Perubatan Pertama RM700.00 RM2,100.00
Kedua RM200.00 RM900.00
Ketiga RM20.00 RM600.00
Pembedahan Pertama RM1,100.00 RM3,300.00
Kedua RM400.00 RM1,500.00
Ketiga RM30.00 RM1,200.00
Bersalin Pertama RM800.00 RM2,100.00
Kedua RM350.00 RM1,500.00
Ketiga RM15.00 RM1,200.00

Jadual caj accouchment dan bersalin:

KATEGORI
KELAS WAD
CAJ
Warganegara Malaysia
BERSALIN NORMAL Pertama RM300.00
Kedua RM150.00
Ketiga RM10.00
FORSEP/VACUUM/BREECH Pertama RM400.00
Kedua RM200.00
Ketiga RM50.00
CAESAREAN Pertama RM800.00
Kedua RM400.00
Ketiga RM100.00
BERKEMBAR

Jadual caj wad bagi penjawat awam:

* Sila sertakan surat Jaminan (eGL).

Kumpulan / Gred Kelayakan Wad Caj Harian Wad
Pengurusan Eksekutif
Kelas Pertama – Bilik Persendirian Percuma
45 -54 Kelas Pertama – Bilik Persendirian Percuma
31-44 Kelas Pertama – Bilik 2 Katil Percuma
21-30 Kelas Tiga – Bilik 3 Katil Percuma
1-20 Kelas Kedua Percuma
Kelas Ketiga Percuma

Jadual caj wad bagi pesara penjawat awam:

* Sila sertakan surat Jaminan (eGL).

Gaji Terakhir (sebelum bersara) Kelayakan Wad Caj Harian Wad
Melebihi RM900 Kelas Pertama – Bilik Persendirian Percuma
RM680 – RM900 Kelas Pertama -Bilik 2 Katil Percuma
RM380 – RM680 Kelas Tiga – Bilik 3 Katil Percuma
Di bawah RM380 Kelas Kedua Percuma
Kelas Ketiga Percuma
Caj Baru Rawatan (Fi) Bagi Pesakit Warga Asing

Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia BiIangan 8 Tahun 2015 Pelaksanaan Caj Penuh Bagi Perintah FI (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014