Pengurusan » Carian


  • The results are being filtered by the department: Pengurusan

Dr. Ngian Hie Ung (01, Pengarah)

Photo of Dr. Ngian Hie Ung (01, Pengarah)
Pengarah Hospital Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia Work Phone: (6)084-343333 ext. 2033

Dr. Nolan Teo Yie (02, Timbalan Pengarah (Perubatan) )

Photo of Dr. Nolan Teo Yie (02, Timbalan Pengarah (Perubatan) )
Timbalan Pengarah (Perubatan) Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia Work Phone: (6)084-343333 ext. 2011

Dr. Ting Ming Ming (03) Timbalan Pengarah Hospital II

Photo of Dr. Ting Ming Ming (03) Timbalan Pengarah Hospital II
Timbalan Pengarah (Perubatan) Hospital SibuPengurusan Home Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya SIBU Sarawak 96000 Malaysia Home Phone: 084-343333

Ustaz Abdul Hady Bin Adenan

Photo of Ustaz Abdul Hady Bin Adenan
Ketua Unit Pembangunan Insan Hospital SibuPengurusan

Pn. Rosniah Hamdan

Photo of Pn. Rosniah Hamdan
Ketua Unit Hasil Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia

Puan. Julia Ak Japok

Photo of Puan. Julia Ak Japok
Ketua Seksyen Kewangan & Akaun Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia

Faysal Ezwen Jupirin

No Photo Available
Ketua Unit Kejuruteraan Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia

Pn. Hamidah bt Khushi Mohd

Photo of Pn. Hamidah bt Khushi Mohd
Ketua Unit Kaunseling Hospital SibuPengurusan

Pn. Chia Sing Lan

Photo of Pn. Chia Sing Lan
Ketua Unit Perolehan, Aset dan Stor Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia

Miss. Khu Fan Mei

No Photo Available
Ketua Teknologi Maklumat Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia

En. Wong Siong Siang

Photo of En. Wong Siong Siang
Timbalan Pengarah (Pengurusan) Hospital SibuPengurusan Work Hospital Sibu Batu 5 1/2, Jalan Ulu Oya Sibu Sarawak 96000 Malaysia