Category Archives : Perniagaan


Tawaran Sebutharga HS/Q19/2016 (TARIKH: 25 Mei 2016)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN BAGI SATU (1) UNIT AUTOCLAVE UNTUK PENGURUSAN HOSPITAL (CSSU), HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2016 Tarikh Tutup: 8 Jun 2016 (Rabu); JAM 12.00 TENGAHARI Tempat: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU Muat turun dokumen: (a) Notis Sebutharga (b)Jadual Spesifikasi Teknikal


Tawaran Sebutharga HS/Q18/2016 (TARIKH: 25 Mei 2016)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN BAGI SATU (1) UNIT OPERATING LIGHT UNTUK JABATAN PEMBEDAHAN AM, HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2016 Tarikh Tutup: 8 Jun 2016 (Rabu); JAM 12.00 TENGAHARI Tempat: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU Muat turun dokumen: (a) Notis Sebutharga (b) Jadual Spesifikasi Teknikal


Tawaran Sebutharga HS/Q08/2016 (TARIKH: 24 Mei 2016)

SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEKAKASAN PERUBATAN PAKAI BUANG BAGI LISS COOMBS GEL CARD UNTUK BLOOD BANK, HOSPITAL SIBU BAGI TAHUN 2016 Tarikh Tutup: 8 Jun 2016 (Rabu); JAM 12.00 TENGAHARI Tempat: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU Muat turun dokumen: (a) Notis Sebutharga (b) Jadual Spesifikasi Teknikal  


Tawaran Sebutharga HS/Q16/2016 (TARIKH: 24 Mei 2016)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN BAGI SATU (1) UNIT FULLY AUTOMATED 5 PARTS-DIFFERENTIAL FULL BLOOD COUNT (FBC) ANALYZER UNTUK JABATAN PATOLOGI, HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2016 Tarikh Tutup: 7 Jun 2016 (Selasa); JAM 12.00 TENGAHARI Tempat: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU Muat turun dokumen: (a) Notis Sebutharga (b) Jadual Spesifikasi Teknikal


Tawaran Sebutharga HS/Q15/2016 (TARIKH: 24 Mei 2016)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN BAGI SATU (1) UNIT ANAESTHESIA MACHINE WITH VENTILATOR UNTUK JABATAN ANAESTHESIA DAN RAWATAN RAPI, HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2016 Tarikh Tutup: 7 Jun 2016 (Selasa); JAM 12.00 TENGAHARI Tempat: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU Muat turun dokumen: (a) Notis Sebutharga (b) Jadual Spesifikasi Teknikal