Latihan Praktikal/Posting Elektif


Career / Kerjaya

Segala permohonan pekerjaan perlu dipohon melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) secara talian di laman web SPA (http://www.spa.gov.my/).

To apply for an open position, please apply through Public Service Commission (SPA) at the following link: http://www.spa.gov.my/