Notis Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kedai Farmasi Di Hospital Sibu


Dilampirkan sesalinan Notis Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kedai Farmasi Di Hospital Sibu bagi tempoh Tiga (3) Tahun untuk dilampirkan di portal Hospital Sibu.

Tarikh Iklan Sebutharga  :  26 April 2019 (Jumaat)

Tarik Tutup Sebutharga   :  08 May 2019 (Rabu) ; sebelum jam 12 Tengahari