Farmasi


Jabatan Farmasi merupakan merupakan salah satu daripada perkhidmatan sokongan klinikal yang memberikan perkhidmatan penjagaan farmaseutikal kepada pesakit Hospital Sibu. Antara perkhidmatan yang diberikan merangkumi:

 • Farmasi Pesakit Luar
 • Farmasi Pesakit Dalam
 • Farmasi Bekan Ubat
 • Farmasi Satelit I & II
 • Stor Perolehan dan Bekalan
 • Farmakokinetik Klinikal
 • Perkhidmatan Maklumat Ubat dan Racun
 • Unit Nutrisi Parental

Perkhidmatan

 • Perkhidmatan pendispensan ubat-ubatan kepada pesakit luar dan pesakit discaj.
 • Membekal ubat-ubatan kepada semua wad dan unit.
 • Memberi khidmat nasihat ubat-ubatan dan maklumat ubat-ubatan dan maklumat ubat-ubatan kepada pesakit dan juga pelanggan dalaman.
 • Membekalkan stok ubat kepada wad dan unit secara ‘floor stock’
 • Melakukan prabungkus ubat-ubat biji, krim dan losyen
 • Membekalkan ubat kepada ke wad secara ‘unit of use’ dan ‘unit of dose’
 • Memberi kaunseling ubat-ubatan kepada pesakit yang memerlukan
 • Memberi perkhidmatan Nutrisi Parental (TPN)
 • Menguruskan perolehan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran stok ubat dan peralatan perubatan
 • Menyediakan perkhidmatan klinikal dan nasihat tentang penggunaan dan menanggani ubat sitotoksik
 • Sistem SMS & Ambil
 • MySMS Broadcast