Pembedahan Am


Pengenalan

Jabatan Pembedahan Am menyediakan perkhidmatan pra-pembedahan, konservatif dan paliatif untuk pesakit pembedahan termasuk Urological, pesakit Neurosurgeri dan Pembedahan Plastik.

Jabatan ini terdiri daripada:

  •     Wad Pembedahan Pediatrik
  •     Wad Pembedahan Lelaki
  •     Wad Pembedahan Perempuan

Perkhidmatan

  • Memberi penilaian, diagnosis, rawatan, penjagaan dan pemulihan kepada pesakit-pesakit dengan jagaan terapi dan professional.
  • Perkhidmatan imunisasi lengkap untuk pesakit secara komprehensif dan terapi
  • Perkhidmatan secara 24 jam
  • Perundingan dan rawatan kes kecemasan untuk pesakit yang bermasalah perubatan (maxillofacial surgery)
  • Jabatan ini menjadi pusat latihan bagi Pelatih Perubatan dari UNIMAS, pelatih jururawat dan KPSL.