QATU


Pengenalan

Unit Kawalan & Latihan merupakan salah satu unit yang terletak di Hospital Sibu. Ia berfungsi sebagai urusetia kepada Program Kepastian Kualiti (QAP), urusetia akreditasi dan Jawatankuasa Latihan.

Perkhidmatan

  • Akreditasi
  • Kualiti Audit
  • Program  Kepastian    Kualiti  (QAP)
  • Akreditasi
  • Pengurusan Program Latihan Kualiti
  • Pengawalan & pengeluaran Sijil Digital Kursus

Lokasi

Tingkat 3
Hospital Sibu