Psikiatrik


Pengenalan

Hospital Sibu menyediakan perkhidmatan psikiatri kepada pesakit di lingkungan Zon Tengah, Sarawak. Ia juga merupakan rujukan kepada hospital dan klinik-klinik di Kapit, Song, Kanowit, Mukah, Dalat, Sarikei, Bintangor, Bintulu dan lain-lain. Setiap pesakit yang menerima rawatan pemulihan akan dilaksanakan secara profesional.


Perkhidmatan

  1. In-patients Services
  2. Out-patients Care
  3. Psycho-social Rehabilitation
  4. Community Psychiatric Nursing (Domiciliary Visits)


Lokasi

Tingkat 3, Blok N
Hospital Sibu