SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN PERUBATAN SATU (1) UNIT “SYSTEM FOR ENDOSCOPE” DAN TIGA (3) UNIT “ENDOSCOPIC RETROGRADECHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ERCP)” UNTUK KEGUNAAN DEWAN BEDAH, HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2019


Tarikh Mula  : 03 Mei 2019 @ 1200 Tengahari

Tarikh Tamat : 10 Mei 2019 @ 1200 Tengahari

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut :