Senarai Klinik Pakar & Wad


No Klinik/Wad
Senarai Nama
Tingkat Bawah
1 Wad Ambulatori dan Rawatan Harian
2 Farmasi Pesakit Dalaman
3 Rawatan Rapi Nurseri
4 Unit Rawatan Rapi / Choronary
5 Wad Materniti-1
6 Teater Operasi
7 Wad Materniti-2
8 Wad Materniti
Tingkat Satu
10 Wad Dada
11 Wad Pembedahan Pediatric
12 Wad Ginekologi
13 Wad Pembedahan Lelaki
14 Wad EENT
15 Wad Pembedahan/Ortopedik Perempuan
16 Wad Ortopedik Lelaki
17 Wad Ortopedik Perempuan
Tingkat Dua
20 Wad Pembedahan Pediatrik/SCN
21 Wad Dada/Kuarantin
22 Wad Perubatan Perempuan
23 Wad Perubatan Lelaki
24 Unit Hemodialisis
25 Wad Perubatan
26 Wad Perubatan Pediatrik
27 Wad Perubatan Pediatrik
Tingkat Tiga
32 Wad Psikiatrik
32a Wad Psikiatrik
Klinik Pakar
34 Kaunter Temujanji/Pendaftaran/Rekod Perubatan
35 Kaunter Kemasukan Wad/Pembayaran
36 Farmasi Pesakit Luar
37 Makmal Pesakit Luar
39 Unit Kecemasan
40 Klinik Pembedahan
41 Klinik Perubatan/Pediatrik
42 Klinik Ujian Stress/CRC/POP/Lung Function Test
43 Klinik Ortopedik
44 Klinik Dermatologi
45 Klinik Obstetrik & Ginekologi
46 Klinik ENT
47 Klinik Pembedahan Oral
48 Klinik Psikiatrik
49 Klinik Mata
50 Unit Kerja Sosial Perubatan
51 Unit Fisioterapi
52 Unit Terapi Carakerja
53 Jabatan Radiologi (X-Ray)
61 Jabatan Dietetik & Sajian