Tawaran Sebutharga HS/Q083/2014 (Baru)


NO SEBUTHARGA: HS/Q083/2014

TAJUK SEBUTHARGA: REQUOTATION UNTUK SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN
PERUBATAN BAGI SATU (1) UNIT HFOV UNTUK JABATAN PEDIATRIK HOSPITAL SIBU, SARAWAK BAGI TAHUN 2014

KOD BIDANG: 050101 (PERALATAN / KELENGKAPAN HOSPITAL)

TARIKH TUTUP: 5 NOVEMBER 2014; JAM 12.00 TENGAHARI

TEMPAT: UNIT PEROLEHAN DAN ASET, HOSPITAL SIBU

MUAT TURUN DOKUMEN:

(a) NOTIS SEBUTHARGA Q083

(b) HS/Q083/2014 LAMPIRAN SPESIFIKASI