Perolehan & Aset

Pengenalan

Unit Perolehan dan Aset merupakan sebuah unit di bawah Bahagian Pengurusan perkhidmatan dan berlokasi di Blok B, Hospital Sibu. Fungsi utama unit adalah melaksanakan pengurusan perolehan dan pengurusan aset Hospital Sibu. Di samping itu, unit ini juga bertanggungjawab memastikan semua urusan perolehan mematuhi pekeliling dan peraturan Kerajaan dan KKM secara telus, integriti, berdisiplin serta berakauntabiliti.

Perkhidmatan Kami

The major components of the asset and procurement section include:-

  • Pengurusan Perolehan
  • Pengurusan Aset

Hubungi Kami
084-343333 ext 7622