Rekod Perubatan

Pengenalan

Unit Rekod Perubatan terletak di Blok A dan memberi perkhidmatan sokongan di Hospital Sibu.  Unit ini bertanggungjawab dalam penyimpan rekod perubatan pesakit dan sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan sistematik kepada pelanggan.

Perkhidmatan

  • Pengurusan Rekod Perubatan
  • Pusat rujukan maklumat pesakit (medical legal)
  • Pengurusan Laporan Perubatan
  • Penyediaan Laporan Statistik
  • Pemberitahuan Penyakit Berjangkit, Keracunan dan Kes Kanser