Sumber Manusia

Pengenalan

Seksyen Sumber Manusia adalah salah satu unit di bawah Bahagian Perkhidmatan Pengurusan. Fungsi di seksyen Sumber Manusia adalah menguruskan perkara perkhidmatan berkaitan warga hospital sibu, perjawatan, mengemasikini buku perkhidmatan anggota, penyeliaan tatatertib, profile anggota dan latihan kepada anggota-anggota hospital secara efektif dan efisyen.

Perkhidmatan

 • Pengesahan Percubaan
 • Pengesahan Perlantikan
 • Perlanjutan Tempoh Percubaan
 • Persaraan dan Pencen
 • Urusan pengagihan / penempatan jawatan
 • Permohonan Pewartaan
 • Pembaharuan / Penamatan Kontrak
 • Urusan permohonan ABM
 • Urusan pengagihan / penempatan jawatan
 • Laporan perjawatan dikemukakan ke JKNS / KKM
 • Urusan menanggung kerja
 • Pengisytiharan HartaTindakan Tatatertib dan disiplin secara pentadbiran
 • Pelarasan / Perubahan / Pergerakan Gaji
 • Permohonan Pewartaan
 • Semua urusan cuti

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:

084-343333 ext 2032