Visi & Misi

OBJEKTIF

Untuk memberikan perkhidmatan perubatan yang cekap, efektif, berkemampuan dan saksama kepada semua pelanggan berdasarkan kepakaran serta teknologi yang bersesuaian dengan memberi penekanan kepada kualiti, inovasi, promosi kesihatan serta menggalakkan penyertaan individu dan masyarakat ke arah merealisasikan wawasan Negara untuk mencapai tahap kesihatan yang tinggi.

VISI

“To Care With Passion”

MISI

Melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti dengan berteraskan ciri-ciri perkhidmatan penyayang, kerja berpasukan dan profesionalisme untuk memenuhi keperluan serta ekspektasi pelanggan.

WAWASAN

Mencapai taraf sebagai pusat perkhidmatan perubatan yang unggul.

SLOGAN

“Perkhidmatan Berkualiti Masyarakat Sihat”

MOTTO

“Perkhidmatan berkualiti amalan bersama”